Poziv kandidatima za odabir stanova POS-a na lokaciji Šubićevac

0

Grad Šibenik poziva kandidate s liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području grada Šibenika da se odazovu odabiru stanova POS-a na lokaciji Šubićevac.

Odabir stanova održavat će se u prostorijama Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ od 25. do 27. srpnja 2017. prema rasporedu dostupnom na LINKU.

Prilikom odabira stana potrebno je predočiti potvrdu o kreditnoj sposobnosti jedne od 6 poslovnih banaka (Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka, Societe Generale-Splitska banka ili Zagrebačka banka).

Odabir je organiziran na način da se prvo pozivaju kupci i to redoslijedom:
1. Pročišćene liste reda prvenstva od 21. siječnja 2013. godine (od rednog broja 1 do 104) – novo pročišćena dana 20. ožujka 2017.
2. Konačne lista reda prvenstva od 15. studenog 2016. godine (od rednog broja 1 do 136) te Dopunske lista reda prvenstva od 15. studenog 2016. godine (od rednog broja 1 do 45).

Ukoliko se kandidati na listi ne odazovu pozivu na odabir stana za iste će se smatrati da su odustali od kupnje stana, a daljnji izbor stanova nastavit će se sukladno redoslijedu na listi reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području grada Šibenika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom na telefon 022/ 431-050.

Komentirajte