Djelatnici tvrtke As-Eko provest će jesensku preventivnu sustavnu deratizaciju grada Šibenika

0
Djelatnici tvrtke As-Eko d.o.o. provest će jesensku preventivnu sustavnu deratizaciju grada Šibenika od 06.09. do 06.10. ove godine.
Deratizacija će se provesti parafinskim i rasutim mamcima s aktivnom tvari Bromadiolon. Mamci će biti crvene i tamno-roza boje.
 
Za uspješnost mjere i onemogućavanja eventualnih nezgoda potrebna je suradnja svih osoba koje borave na području provedbe mjere, a potrebno je:
 
– Odstraniti iz dvorišta i podruma otpad, a posebno ostatke hrane
– Onemogućiti djeci diranje mamaca
– Onemogućiti domaćim životinjama pristup mamcima
– Ne dirati niti premještati mamce
 
Mole se sve osobe s navedenog područja da se pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i eventualno oštečenje zdravlja snositi svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu.

Komentirajte